TERMOVÍZIA

Poskytuje dokonalý prehľad o tepelných stratách. Pomocou termovízie uvidíte reálnu snímku vedľa snímky z termokamery s označením rizikových miest a tepelných mostov na objekte.

Vypracujeme Vám report na CD nosiči so všetkými snímkami, výsledkom a následným návrhom a doporučením.

Snímky Vám vypracujeme pred a po zateplení objektu.