FINANCOVANIE bytových domov

Poradíme Vám s výberom správneho fiancovania pre Váš bytový dom.


Informujte sa u nás.

Štátne zdroje

Dotácia na odstránenie systémových porúch ( MVRR SR )

  • dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy ( vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu, predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu, predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu, balkónov a lodžií bytového domu, atiky bytového domu, predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu). V prípade splnenia podmienok, je možné získať dotáciu v rozsahu do výšky 70% oprávnených nákladov. Žiadosť o dotáciu sa predkladá od 15. januára - 28. februára. Dotácia je poskytovaná podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Podpora na obnovu bytovej budovy (ŠFRB)

  • ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU - podpora je poskytovaná vo výške 75% z obstarávacej ceny, najviac však 85€/ 1m2 zatepľovanej plochy bytovej budovy najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovu sadzbou 1%. 
  • ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVEJ PORUCHY - podpora je poskytovaná vo výške 75% z obstarávacej ceny, najviav však 70€/1m2 podľahovej plochy bytu najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1%.
  • VÝMENA ALEBO MODERNIZÁCIA VÝŤAHU - podpora je poskytovaná vo výške 75% z obstarávacej ceny, najviav však 50 000€/ výťah najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 0,5%.
  • VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV PLYNU, ELEKTRINY, KANALIZÁCIE, VODY A TEPLA - podpora je poskytovaná vo výške 75% z obstarávacej ceny, najviav však 70€/1m2 podľahovej plochy bytu najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 0,5%. 
  •  VYBUDOVANIE BEZBARIÉROVÉHO PRÍSTUPU DO BYTOV - podpora je poskytovaná vo výške 75% z obstarávacej ceny, najviav však 110€/1m2 podľahovej plochy bytu najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1%. 
  •  INÁ MODERNIZÁCIA - podpora je poskytovaná vo výške 75% z obstarávacej ceny, najviav však 90€/1m2 podľahovej plochy bytu najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2%.  

Komerčné zdroje

Stavebné sporenie

  • prostredníctvom stavebnej sporiteľne je možnosť financovať obnovu bytového domu, zateplenie. Ponúkajú rôzne formy financovania.

Banky

  • široký výber bánk. Možnosť získať výhodnejšiu formu ručenia.

Vlastné zdroje

formou nasporených zdrojov vo fonde údržby a opráv.

V prípade bližších informácií ohľadom financovania, nás neváhajte kontaktovať.