REALIZOVANÉ PROJEKTY

Pozrite si naše realizácie


Obnova bytového domu, ul. Zakarpatská č. 1, Rožňava

Obnova bytového domu, ul. Komenského č. 17, Rožňava

Obnova bytového domu, ul. Letná č. 5,7, Rožňava

Obnova bytového domu, ul. Železničná č. 506, Plešivec

Obnova bytového domu, ul. Železničná č. 505, Plešivec

Obnova bytového domu, ul. Smolník č. 530, Smolník

Obnova bytového domu, ul. Kyjevská č. 15, Rožňava 

Obnova bytového domu, ul. Šafárikova č. 37,39,41, Rožňava 

Obnova bytového domu, ul. Pionierov č. 2, Rožňava 

Obnova bytového domu, ul. Čučmianska č. 2,4,6, Rožňava 

Obnova bytového domu ul. Mierová č. 18, Rožňava

Obnova bytového domu ul. Edelenyská č. 2, Rožňava

Obnova bytového domu ul. Šafárikova č. 33, Rožňava

Obnova bytového domu ul. Budovateľská č. 13,15,17, Rožňava