FINANCOVANIE rodinných domov

Podpora na zateplenie rodinných domov


Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len "zateplenie rodinného domu") sa poskytuje podpora vo forme príspevku.



Informácie ohľadom podmienok poskytnutia a ako požiadať o príspevok nájdete tu